Nghiên cứu tín ngưỡng Archives < Trang 11 trên 11 < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Nghiên cứu tín ngưỡng

Đồng cốt Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc Mắc Bốn Phủ

Các Nghi Lễ Trong Hầu Bóng

admin
A. Phần Trình Lễ I. Cúng lễ Để trước tiên nhập vào sự bất tử các thanh đồng thường phải có nghi thức cúng lễ...
Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc Mắc Bốn Phủ

Nguyên tắc chung khi hầu đồng

admin
1. Ba giá Mẫu Tuyệt đối không được mở khăn. Không có khăn phủ diện màu vàng. Không mặc áo Mẫu, nếu mặc thì phải...
Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc Mắc Bốn Phủ

Đồng thầy mở phủ

admin
Nếu người có căn đồng không nặng lắm có thể làm lễ tôn lô nhang bản mệnh; nếu chưa đạt yêu cầu thì phải làm...