nghi lễ lên đồng Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

nghi lễ lên đồng

Tin tức

Di sản đối diện nỗi lo bị biến tướng, trục lợi ?

admin
Di sản đối diện nỗi lo bị biến tướng, trục lợi ? Nghi thức hầu đồng cần được hiểu và thực hành đúng đắn. Trong...
Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc Mắc Bốn Phủ

Nguyên tắc chung khi hầu đồng

admin
1. Ba giá Mẫu Tuyệt đối không được mở khăn. Không có khăn phủ diện màu vàng. Không mặc áo Mẫu, nếu mặc thì phải...
Thắc Mắc Bốn Phủ

Người có Căn Đồng phải mở Phủ không?

admin
Nhiều người đi xem bói được các thầy nói là có căn đồng của ông này, cô nọ và bảo phải mở phủ nên đã...