Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Nghiên cứu tín ngưỡngNghiên cứu tín ngưỡng Thánh Mẫu

THÁNH MẪU LIỄU HẠNH – SỰ TÍCH VÀ HUYỀN THOẠI

admin
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH – SỰ TÍCH VÀ HUYỀN THOẠI Phần 1 : SỰ TÍCH VÀ HUYỀN THOẠI A. Những ghi chép trong sử sách...
Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc mắc bốn phủ Tin tức

Các vị Thánh được phối thờ trong tín ngưỡng Tứ phủ

admin
Ngoài việc thờ các vị thần linh đại diện cho tứ phủ, thì tín ngưỡng Tứ phủ còn kết hợp phối thờ với các vị...
error: Content is protected !!