Văn hóa Dân gian Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Văn hóa Dân gian
Dân gian Việt Nam Văn hóa Dân gian

Featured Tâm nguyện của mệ Trí Huệ, 100 tuổi về bảo tồn nghề làm gối tựa cung đình Huế

admin
𝗧𝗔̂𝗠 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̣̂𝗡 𝗖𝗨̉𝗔 𝗠𝗘̣̂ 𝗧𝗥𝗜́ 𝗛𝗨𝗘̣̂, 𝟭𝟬𝟬 𝗧𝗨𝗢̂̉𝗜 𝗩𝗘̂̀ 𝗕𝗔̉𝗢 𝗧𝗢̂̀𝗡 𝗡𝗚𝗛𝗘̂̀ 𝗟𝗔̀𝗠 𝗚𝗢̂́𝗜 𝗧𝗨̛̣𝗔 𝗖𝗨𝗡𝗚 Đ𝗜̀𝗡𝗛 Tôi là Bùi Thị Ngọc Điểm, là con...
Dân gian Việt Nam Nghiên cứu tín ngưỡng Phật Giáo Văn hóa Dân gian

Tìm hiểu hình tượng ‘Lưỡng long chầu nguyệt’ trong văn hóa Việt Nam

Cuối Mùa Rơm
Trong quan niệm người Việt, rồng luôn là con vật linh thiêng, biểu tượng cho quyền uy, sức mạnh. Và hình ảnh “Lưỡng long chầu...
error: Content is protected !!