Cậu Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Cậu

Các Thánh Cậu là các hình tượng nam thiếu niên, nhanh nhẹ, xông xáo, mạnh mẽ, hiếu động. Thân thế, thần tích về các Thánh Cậu trong Tứ Phủ Thánh Cậu hầu như không có tài liệu ghi chép lại. Việc xác định các Cậu được thờ chính ở những đền nào thì không cụ thể. Thường thì các Cậu ngự tại Lầu Cậu tại các đền phủ. Trong lầu Cậu thường có thể thờ tượng một cậu hay nhiều cậu. Cậu hầu ai trong đền thì hầu như không có sự tích như các Cô. Vì vậy nên Cậu nào ngự ở đền phủ nào thì được gọi là cậu bản đền của đền phủ đó.

Đền thờ riêng của các Cậu trong Tứ Phủ Thánh Cậu hầu như rất ít so với đền thờ các Cô trong Tứ Phủ Thánh Cô. Trong Đạo Mẫu, hình tượng các Cậu mờ nhạt hơn rất nhiều so với các Cô. Thậm chí khi hầu đồng, các Cô vẫn được hầu nhiều hơn, các Cậu luôn hầu sau các Cô. Cũng có thể việc này là do ảnh hưởng văn hóa Mẫu hệ từ thời thượng cổ.

Các Cậu thường hầu cận các Quan Hoàng trong Tứ Phủ Quan Hoàng và khi đó tên các Cậu được đi theo tên ngôi thứ của các Quan Hoàng và chính là Cậu Bản Đền. Ví dụ: Đền Quan Hoàng Bơ Phủ có Cậu Hoàng Bơ Phủ. Tuy nhiên, tại các đền thờ Mẫu, thờ Cô, thờ Chầu hay thờ các Quan Lớn trong Ngũ Vị Tôn Ông thì Lầu Cậu thường là thờ Cậu Bé Bản Đền.[1]

Cậu Hoàng Cả
Cậu Hoàng Đôi
Cậu Hoàng Bơ Thoải
Cậu Hoàng Tư: Cậu Đệ Tứ
Cậu Quận Đồi Ngang: Cậu Hoàng Quận, Cậu Bé Quận
Cậu Bé Hoàng
Cậu Bé Bản Đền: tương tự như Cô Bản Đền Bản Cảnh, Cậu Bé Bản Đền hầu tại bản đền cụ thể.