Phóng Sự - Tín Ngưỡng Thờ Mẫu < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Phóng Sự – Tín Ngưỡng Thờ Mẫu

admin
".....Người nào linh đồng là biết ngay, họ thay đổi hoàn toàn sắc diện, còn người nào không linh thì nhìn cũng biết . Có những người, lúc ngài về, ngài thương con đồng quá ngài khóc sướt mướt ...."
Cụ Kiêm gái
Trích cuốn Cung văn và Điện thần
Theo như nhiều nhân chứng thu thập được, những người có căn không nhất thiết phải ra đồng ngay. Họ có thể đi lễ đều đặn để dự các buổi hầu đồng của người khác , hoặc cùng lắm là đội bát hương . Thường những người có căn nhẹ sẽ dừng ở đó , mặc dù nếu họ ra đồng họ tin rằng họ sẽ có nhiều phúc đức hơn
Tác giả Lê Y Linh
Trích Cuốn Cung Văn và Điện thần

Lên Đồng

Âm Nhạc Hát Chầu Văn và Tín ngưỡng hầu bóng lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng phương pháp truyền miệng nên không có tư lệu gì còn lại cả , tất cả phải bắt đầu từ con số không …..

ĐẠO MẪU TRONG TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN