Thánh Mẫu Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Thánh Mẫu
Nghiên cứu tín ngưỡng Thánh Mẫu

THÁNH MẪU LIỄU HẠNH – SỰ TÍCH VÀ HUYỀN THOẠI

admin
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH – SỰ TÍCH VÀ HUYỀN THOẠI Phần 1 : SỰ TÍCH VÀ HUYỀN THOẠI A. Những ghi chép trong sử sách...
Nghiên cứu tín ngưỡng Thánh Mẫu

Mẫu Thoải – Biểu tượng thần nước trong Tam tòa Tứ phủ

admin
Mẫu Thoải – Biểu tượng thần nước trong Tam tòa Tứ phủ Chính sử thời phong kiến ít lưu tâm đến những tín ngưỡng dân...
Thần tích Thánh Mẫu

Tiên Chúa Giáng Trần ở Phố Cát  

admin
Tiên Chúa Giáng Trần ở Phố Cát Sau khi rời làng Sóc, Tiên Chúa trở lại tiên cung, mãn hạn năm năm Ngọc Hoàng cho đi công...