Tháng Chín 2020 < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Tháng Chín 2020

Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc Mắc Bốn Phủ Tin tức

Nghi lễ Tôn nhang bản mệnh trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ

admin
Trong Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ của người Việt có rất nhiều nghi lễ, trong đó có nghi lễ tôn nhang phụng sự chư...