lợi ích hầu đồng Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

lợi ích hầu đồng

Đồng cốt Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc Mắc Bốn Phủ

Lễ trình đồng mở phủ – Phần 2

admin
Lễ trình đồng ngày nay rất tốn kém. Nguời nghèo không có tiền thì đàn mỏng lễ sơ, nhưng người giàu thì tổ chức trình...
Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc Mắc Bốn Phủ

Nguyên tắc chung khi hầu đồng

admin
1. Ba giá Mẫu Tuyệt đối không được mở khăn. Không có khăn phủ diện màu vàng. Không mặc áo Mẫu, nếu mặc thì phải...