hỏi đáp bốn phủ Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

hỏi đáp bốn phủ

Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc Mắc Bốn Phủ

Nguyên tắc chung khi hầu đồng

admin
1. Ba giá Mẫu Tuyệt đối không được mở khăn. Không có khăn phủ diện màu vàng. Không mặc áo Mẫu, nếu mặc thì phải...