Thập Nhị Chầu Bà Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Thập Nhị Chầu Bà

Tứ phủ Chầu Bà hay Tứ phủ Thánh Chầu là các vị thánh nữ thay quyền Thánh Mẫu cai quản khắp bốn phủ.

Các vị hiện diện ở khắp bốn phủ là: Thiên phủ, Nhạc phủ, Thoải phủ và Địa phủ.

Vì vậy, các vị được gọi là Tứ phủ Chầu Bà. Trong thần điện và trong nghi lễ hầu đồng, các Thánh Chầu thường mặc màu áo khác nhau theo từng phủ, đứng sau Ngũ Vị Tôn Ông, đứng trước Tứ phủ Thánh Hoàng, Tứ phủ Thánh Cô và Tứ phủ Thánh Cậu.

Hiện nay, trong hệ thống thờ tự của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ chưa có sự thống nhất về số lượng các vị Thánh Chầu nhưng theo dân gian thì Tứ phủ Chầu Bà gồm 12 vị