lễ tạ 100 ngày trình đồng Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

lễ tạ 100 ngày trình đồng

Đồng cốt Thắc Mắc Bốn Phủ

Mỗi Năm Thanh Đồng Phải Hầu mấy vấn là đủ.?

admin
Mỗi Năm Thanh Đồng Phải Hầu mấy vấn là đủ.? Lời ban biên tập: Đó là câu hỏi mà mọi thanh đồng đều băn khoăn....
Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc Mắc Bốn Phủ

Lễ trình đồng mở phủ – Phần 1

admin
mantico +hatvan.vn+ : Cuộc sống thường nhật của con người không phải lúc nào cũng êm đẹp, mọi việc đều hanh thông, thuận lợi, sức...
Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc Mắc Bốn Phủ

Đồng thầy mở phủ

admin
Nếu người có căn đồng không nặng lắm có thể làm lễ tôn lô nhang bản mệnh; nếu chưa đạt yêu cầu thì phải làm...