Đồng thầy mở phủ < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc Mắc Bốn Phủ

Đồng thầy mở phủ

Nếu người có căn đồng không nặng lắm có thể làm lễ tôn lô nhang bản mệnh; nếu chưa đạt yêu cầu thì phải làm lễ trình đồng, mở phủ chính thức thành con dân hầu Thánh, bắc ghế cha ngồi,bắc ngôi mẹ ngự, thành ghế đệm cho Thánh ngự. Muốn làm lễ bốc bát nhang bản mệnh,trước hết người có căn đồng nên chọn một Đồng thầy thật sự, thông thạo việc Thánh.

Lễ phải được tiến hành theo đúng trình tự, đúng phép cửa Thánh, có dâng sớ, điệp văn, phẩm vật và đồ mã tiến cúng. Về nguyên tắc, bốc bát nhang ở đền, phủ, điện nào là mình đã trở thành con nhang đệ tử của nơi đó. Do vậy tìm một người đồng thầy hợp với căn mạng của người có căn ra mở phủ là điều mà nhiều người băn khoăn . Thông thường các thầy mở phủ là những người :

– Là những người có phúc (nghĩa là có con cái Nam Nữ)
– Có lộc (nhà cửa cơ bản đàng hoàng)
– Có thọ và an, là người khoẻ mạnh, vợ chồng hạnh phúc sống hoà nhã, từ bi, không tham lam độc ác, dã tâm, hiểu về đạo được thánh ngự ban, được mọi người tôn xưng kính trọng.

– Mở phủ theo lối cổ

+ Một thầy sau khi hầu mẫu và cô đại hoàng về soát đàn thì hầu 5 quan
+ Quan đệ Nhất chứng đàn
+ Quan đệ Nhị (mở phủ đệ nhất và đệ nhị nhận đồng)
+ Quan đệ Tam (mở phủ đệ tam và đệ tứ nhận đồng)
+ Quan đệ Tứ về nhận 4 phủ, nhận đồng
+ Quan Tuần về tiễn đàn
+ Chầu bà đệ Nhị chứng đàn chúa trình trầu cau cho đồng
+ Chầu lục, cung nương tiễn đàn chúa, trình trầu cau, sang khăn cho đồng.

– Đây gọi là mở phủ chéo

* Nếu tân đồng có căn kim chi, đôi nước (nghĩa là cả nhà trần lẫn 4 phủ)

– Một thầy hầu ba giá mẫu, giá đức ông về soát đàn, cô đệ nhị đại hoàng chứng đàn, chứng lễ, mã nhà trần tiễn đàn nhà trần, cho đồng đội lệnh nhà trần
– Hầu 5 quan: quan nào về mở phủ quan ấy
– Hầu chầu bà đệ Nhị, chầu Lục (như trên)

* Bốn thầy

– Cả 4 thầy ngồi ngay ngắn trước công đồng, mỗi người loan giá về một vị quan, tiến hành khai đàn mở phủ, vị mở phủ quan đệ tứ là người tiếp tục hầu quan tuần tiễn đàn và hầu chầu sang khăn cho đồng

– Nhà Trần được hầu riêng kiểm soát đàn lễ, nếu căn kim chi thì một trong 4 vị đồng thầy hoặc thêm 1 vị nữa hầu chứng đàn nhà Trần cho đội lệnh nhà Trần ở điện thờ nhà Trần, sau đó mới xuống phủ hoặc đền mở phủ.

Bài Viết do dongaphu biên soạn
Biên soạn : Diễn đàn hát văn | hatvan.vn |

Bài viết liên quan

Người vén bức màn bí ẩn của Đạo Mẫu

admin

NHỮNG ĐIỀU CON HƯƠNG ĐỆ TỬ NÊN BIẾT KHI HÀNH LỄ TRƯỚC THẦY THEN

admin

Nỗi khổ của đồng thầy thời nay

admin

Bình luận

Để lại Bình luận