Hầu đồng xưa với giá Đức Thánh Trần < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Hầu bóng Nghiên cứu tín ngưỡng Tin tức

Hầu đồng xưa với giá Đức Thánh Trần

Hầu đồng xưa với giá Đức Thánh Trần.

Khi hầu giá nhà Trần là phép lên đai thượng, xiên lình, lấy dấu mặn. Đức ông khi thượng đồng xiên lình hai tai và hai lình quân; Tứ vị vương tử ngự đồng lên đai thượng, xiên lình; Vương cô đệ nhị về đồng mang theo cờ kiếm, lấy dấu mặn, Đức ông về chứng.

Dấu mặn dùng để chữa bệnh, trị tà, chữa điên, trấn yểm….theo quan niệm dân gian, thường là trấn yểm cho Đền to phủ lớn, trấn những vùng long mạch lớn, nếu dùng máu Thánh để trấn thì khó mà phá được. Phép lên đai thượng, xiên lình, lấy dấu mặn thường chỉ những người “căn cao nặng” mới hầu được, vì khi lên đai thượng hai người đứng hai bên kéo dây thít chặt vào cổ, mắt ngầu đỏ lộn tròng, mặt hổ phù, nhiều người không phải căn cao mà lên đai thượng chết ngay trên sập hầu.

Cre : Hà Nội Xưa

Bài viết liên quan

RƯỚC KIỆU BAY Ở HỘI ĐỀN CỜN

admin

Khi Đạo Mẫu vào Nam

admin

Nghi lễ Tôn nhang bản mệnh trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ

admin

Bình luận

1 Bình luận

Hoàng Nam 9 Tháng Tám, 2022 at 5:22 chiều

Nội dung bài viết hay quá

Trả lời

Để lại Bình luận