Hầu đồng xưa với giá Đức Thánh Trần < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Hầu bóng Nghiên cứu tín ngưỡng Tin tức

Hầu đồng xưa với giá Đức Thánh Trần

Hầu đồng xưa với giá Đức Thánh Trần.

Khi hầu giá nhà Trần là phép lên đai thượng, xiên lình, lấy dấu mặn. Đức ông khi thượng đồng xiên lình hai tai và hai lình quân; Tứ vị vương tử ngự đồng lên đai thượng, xiên lình; Vương cô đệ nhị về đồng mang theo cờ kiếm, lấy dấu mặn, Đức ông về chứng.

Dấu mặn dùng để chữa bệnh, trị tà, chữa điên, trấn yểm….theo quan niệm dân gian, thường là trấn yểm cho Đền to phủ lớn, trấn những vùng long mạch lớn, nếu dùng máu Thánh để trấn thì khó mà phá được. Phép lên đai thượng, xiên lình, lấy dấu mặn thường chỉ những người “căn cao nặng” mới hầu được, vì khi lên đai thượng hai người đứng hai bên kéo dây thít chặt vào cổ, mắt ngầu đỏ lộn tròng, mặt hổ phù, nhiều người không phải căn cao mà lên đai thượng chết ngay trên sập hầu.

Cre : Hà Nội Xưa

Bài viết liên quan

Hình tượng rắn và tục thờ thuỷ thần của người Việt

admin

Thông tin và số điện thoại các Đền phủ thờ Mẫu

admin

NHỮNG ĐIỀU CON HƯƠNG ĐỆ TỬ NÊN BIẾT KHI HÀNH LỄ TRƯỚC THẦY THEN

admin

Bình luận

Để lại Bình luận