có nên ra trình đồng mở phủ Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

có nên ra trình đồng mở phủ

Đồng cốt Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc Mắc Bốn Phủ

Lễ trình đồng mở phủ – Phần 2

admin
Lễ trình đồng ngày nay rất tốn kém. Nguời nghèo không có tiền thì đàn mỏng lễ sơ, nhưng người giàu thì tổ chức trình...
Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc Mắc Bốn Phủ

Lễ trình đồng mở phủ – Phần 1

admin
mantico +hatvan.vn+ : Cuộc sống thường nhật của con người không phải lúc nào cũng êm đẹp, mọi việc đều hanh thông, thuận lợi, sức...
Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc Mắc Bốn Phủ

Đồng thầy mở phủ

admin
Nếu người có căn đồng không nặng lắm có thể làm lễ tôn lô nhang bản mệnh; nếu chưa đạt yêu cầu thì phải làm...