Chầu Văn Online < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Chầu Văn Online

admin
Làn Điệu trong văn Thờ phải được áp dụng đúng như trong lề lối, nhưng điệu trong văn hầu ( trong buổi lễ ) phải phụ thuộc các nhân tố trong buổi lễ : không khí buổi hầu, tính cách của người hầu, tính cách của từng vị Thánh , độ dài của từng giá hầu ....
Nghệ Nhân Hoàng Trọng Kha
Nghệ Nhân Cung Văn Dân gian
Cụ có viết trong cuốn sổ ấy như thế này: " Tôi nghĩ rằng Thánh rất thiêng – thiêng với những người có tâm đạo, siêng năng học nghề của Thánh ở sách, ở nghề, kinh của Thánh thì Thánh mới thiêng. Ví dụ Thánh xưa tạo ra cây đàn, ta không chịu khổ luyện Đàn cho hay thì Thánh có thiêng hay không? Thánh đã mở mang đồng ruộng, trồng cây, ta không chịu cày, không vun xới thì Thánh không thiêng".
Cố nghệ nhân Phạm Văn Kiêm
Nghệ nhân Cung văn

ALBUM CHẦU VĂN

Cô Bơ - Do Các Nghệ Nhân Cung văn trình bày