Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

hâu đồng sao cho đúng

Đồng cốt Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc mắc bốn phủ

Lễ trình đồng mở phủ – Phần 2

admin
Lễ trình đồng ngày nay rất tốn kém. Nguời nghèo không có tiền thì đàn mỏng lễ sơ, nhưng người giàu thì tổ chức trình...
error: Content is protected !!