hâu đồng sao cho đúng Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

hâu đồng sao cho đúng

Đồng cốt Nghiên cứu tín ngưỡng Thắc Mắc Bốn Phủ

Lễ trình đồng mở phủ – Phần 2

admin
Lễ trình đồng ngày nay rất tốn kém. Nguời nghèo không có tiền thì đàn mỏng lễ sơ, nhưng người giàu thì tổ chức trình...