Tại sao xin đài âm dương lại không ứng nghiệm ? < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Thắc Mắc Bốn Phủ

Tại sao xin đài âm dương lại không ứng nghiệm ?

XIN ĐÀI ÂM DƯƠNG TẠI SAO KHÔNG ỨNG NGHIỆM ?

Với người hành lễ thường phải thông qua gieo hai đồng tiền xu cổ (đồng đài) lập quẻ phán đoán sự truyền bảo từ các đấng linh thiêng.

Thường thì quy định :

a. Hai đồng đài đều xấp cả: nghĩa là không được, không đồng ý, không chấp nhận.

b. Hai đồng đài đều ngửa cả: nghĩa là có sự thiếu sót gì đó, còn phải xem xét chưa phê chuẩn, chưa đồng ý.

c. Một đồng xấp, một đồng ngửa: nghĩa là nhất âm nhất dương = sự việc được chấp nhận, bề trên đồng ý theo sự kêu cầu.

Thường thì gieo quẻ chỉ được phép tối đa 3 lần, sau 3 lần đó thì sự sai đúng thành vô nghĩa, không còn chuẩn xác nữa.

Nhiều người gieo đài âm dương, lần thứ nhất thì thấy hai đồng đài đều ngửa, lại xem là “Cười là tươi là tốt” mà không chịu tìm hiểu xem đã bị thiếu sót gì. Đến lần xin thứ hai cũng vẫn như thế, lại xin nữa đến lần thứ ba thì hai đài đều sấp cả. Cố van xin than vãn, cầu đảo, đến lần thứ tư thì được đài “nhất âm nhất dương” lấy làm phấn khởi lắm mà không biết rằng quẻ đó vô ích “quá tam ba bận, sai đúng bằng không”.

Ngoài ra người vô tín, vô tâm xin đài vô ích, dẫu cả ba lần gieo quẻ đều được Nhất âm Nhất dương, cũng giá trị chỉ là con số “0 “ mà thôi.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏
Bài viết : Sưu tầm 

Bài viết liên quan

THẢI ĐỒNG là gì ?

admin

LỘC BÓI – HỌC BÓI

Cuối Mùa Rơm

Thanh Đồng Cần Phải Làm Gì ?

admin

Bình luận

Để lại Bình luận

error: Content is protected !!