Văn Cậu Hoàng Bơ Thoải < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Bản văn Tứ phủ Thánh Cậu văn

Văn Cậu Hoàng Bơ Thoải

Hát dọc:
Tục truyền tháng tám hội cha
Tháng ba hội mẹ gần xa nức lòng
Cậu Bé Hoàng dục ngựa qua sông
Hèo hoa cậu vác, thương đồng phải theo
Mênh mông một nước một trời
Có cậu Hoàng Bơ chèo bơi thuyền rồng
Tâm tâm niệm chữ di đà
Vào chùa non nước trảy hoa đem về
Băng rừng ngàn vạn suối khe
Khi chơi Yên Tử lúc về đền Dâu
Qua cau Cậu đếm nhịp cầu
Cầu kia nhớ nhịp sông sâu nhớ thuyền
Biển đông sóng bạc dâng lên
Về đền Bát Hải đua thuyền chèo bơi
(Làm lễ xong ngự tọa)

Chuốc rượu:
Gió lay động bức mành mành
Đưa đường hoàng tử lộ trình tới đây
Tay tiên rót chén rượu đào
Nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc
Dâng lên cúng mẫu các cô dâng vào rước cậu Hoàng xơi
Nhị tuần á rót chén rượu đào
Dâng lên cúng mẫu các cô dâng vào rước cậu Hoàng xơi
Tam bôi rót chén rượu đào
Dâng lên cũng mẫu các cô dâng vào rước cậu Hoàng xơi

Thơ:
Một lối lên tiên còn dở gót trần
Mây trời cỏ đất vạn cảnh xuân
Ba sinh gặp gỡ say vì cảnh
Một phút mơ màng thú trào xuân
Văng văng bên tai cung đàn nguyệt
Vang vang trong động
Chẳng hay cảnh ấy về đâu
Mong tới nguyên đào Cậu Hoàng là chủ nhân

Bài viết liên quan

BẢN VĂN CHẦU CỬU SÒNG SƠN

Cuối Mùa Rơm

Văn cậu bé Cửa Đông

Cuối Mùa Rơm

Văn Cậu Hoàng Quận 

admin

Bình luận

Để lại Bình luận