Thánh mẫu liễu hạnh Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Thánh mẫu liễu hạnh

Nghiên cứu tín ngưỡng Thánh Mẫu

THÁNH MẪU LIỄU HẠNH – SỰ TÍCH VÀ HUYỀN THOẠI

admin
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH – SỰ TÍCH VÀ HUYỀN THOẠI Phần 1 : SỰ TÍCH VÀ HUYỀN THOẠI A. Những ghi chép trong sử sách...
Lễ hội - Đền phủ Nghiên cứu tín ngưỡng

Phủ Dầy – Quê hương Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

admin
Phủ Dầy là quê hương Thánh Mẫu Liễu Hạnh, nay thuộc xã Kim Thái huyệu Vụ Bản tỉnh Nam Định. Trên vùng đất xã Kim...
Thần tích Thánh Mẫu

Tiên Chúa Giáng Trần ở Phố Cát  

admin
Tiên Chúa Giáng Trần ở Phố Cát Sau khi rời làng Sóc, Tiên Chúa trở lại tiên cung, mãn hạn năm năm Ngọc Hoàng cho đi công...