đền phố cát Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

đền phố cát

Thần tích Thánh Mẫu

Tiên Chúa Giáng Trần ở Phố Cát  

admin
Tiên Chúa Giáng Trần ở Phố Cát Sau khi rời làng Sóc, Tiên Chúa trở lại tiên cung, mãn hạn năm năm Ngọc Hoàng cho đi công...