lễ hội phủ dầy Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

lễ hội phủ dầy

Lễ hội - Đền phủ Nghiên cứu tín ngưỡng

Phủ Dầy – Quê hương Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

admin
Phủ Dầy là quê hương Thánh Mẫu Liễu Hạnh, nay thuộc xã Kim Thái huyệu Vụ Bản tỉnh Nam Định. Trên vùng đất xã Kim...