Tiên Chúa Giáng Trần ở Phố Cát   < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Thần tích Thánh Mẫu

Tiên Chúa Giáng Trần ở Phố Cát  

  • Tiên Chúa Giáng Trần ở Phố Cát

Sau khi rời làng Sóc, Tiên Chúa trở lại tiên cung, mãn hạn năm năm Ngọc Hoàng cho đi công cán, nhưng Tiên chúa vẫn luyến tiếc cõi trần, nàng tâu với Ngọc Hoàng.

Án kỳ của con phạm phải đã hết, việc công cán đã song, nhưng duyên nợ ba sinh còn vương vấn, nàng vẫn luyến tiếc cõi trần gian, xin được thoả nguyện sinh hoá không thường, vui chơi du ngọan.

Ngọc Hoàng thương tình cho chuẩn y . Tiên Chúa liền đem hai vị Quế Hoa công chúa và Thuỵ Hoa công chúa xuống trần gian. Khi Tiên chúa bay tới Phố Cát thì hạ xuống nhìn thấy vùng này núi non trùng điệp, cỏ cây xanh tốt, nước xuối trong róc rách chảy, vượn hót chim kêu. Tiên Chúa và hai vị công chúa quyết định dừng tại đây. Tiên chúa thường hiển linh, người lành được phú, kẻ ác bị tai vạ, sau đó hiện thành người qua lại các con đường đông người qua lại. Kẻ nào đụng chạm trêu ghẹo đều bị chết hoặc tai vạ. Ai biết cũng đều tránh né, không giám đi trên con đường này, lâu ngày không người qua lại,cây cối mọc um tùm rậm rạp, sơn tinh thuỷ quái hoành hành. Ban ngày thì thấy chiêng trống ầm vang, cờ quạt rợp trời, ban đêm nghe tiếng hò hét huyên náo. Dân trong vùng sợ hãi cùng nhau chung sức lập ngôi đền thờ Mẫu Liễu Hạnh.

Vào năm Lê Dương Hoà ( 1635 – 1642 ), triều đình được tin vôi tâu với nhà vua. Vua Lê cho là yêu quái hoành hành, vội sai Vũ Lâm quân cùng nhiều đạo sĩ tới tiêu trừ. Quân lính kéo đên voi ngựa àm vang, các thuật sĩ la hét gián bùa tua tủa khắp nơi, đốt phá ngôi đền thờ Liễu Hạnh Công Chúa. Ngờ đâu, ít lâu sau bệnh dịch tự nhiên lan tràn khắp nơi, từ người rồi gia xúc và lan sang cả quân sĩ, bọn phương thuật phù thuỷ chẳng những không chữa đựơc mà người bị chết người bệnh nặng. Nhân dân trong vàng hoảng sợ, vội lập đàn cầu đảo, bỗng từ trong đám đông Tiên Chúa hiện ra trên đàn quát to:

Ta là tiên nữ trên thượng giới, hiển thánh xuống trần gian, các ngươi phải xin triều đình làm lại đền mới, ta sẽ trừ tai ban phúc, chuyển vạ làm lầnh cho. Nếu không nghe lời cả vùng này sẽ không còn ai sống sót.

Nhân dân vội cử người vào tâu với triều đình, nhà vua cho là linh thiêng, kinh dị lập tức hạ lệnh cho làm lại đền mới ở Phố Cát, sắc phong là Mạ Vàng Công Chúa, nhân dân cầu xin đều rất linh ứng. Ít lâu sau tướng quân Phan Phái đi dẹp giặc bọn quấy rối phương Nam, Tiên Chúa đều âm phù cho thắng trận, tiễu trừ được giặc. Triều đình ban sắc phong: “ Chế Thắng Hoà Diện Đại Vương ”, được ghi trong tự điển, hàng năm hương khói phụng thờ.

Bài viết liên quan

TỨ VỊ THÁNH MẪU TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU  

admin

Tìm hiểu thần tích Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Chanh

admin

Tìm hiểu thần tích Chầu Năm Suối Lân

admin

Bình luận

Để lại Bình luận