Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Chầu văn Nghệ thuật chầu văn

QUY ĐỊNH SƯ DỤNG LÀN ĐIỆU MỘT SỐ BUỔI HẦU ĐỒNG

QUY ĐỊNH SƯ DỤNG LÀN ĐIỆU MỘT SỐ BUỔI HẦU ĐỒNG  


Trích cuốn CUNG VĂN VÀ ĐIỆN THẦN – Tác giả : Y Linh

Lúc đầu mới học hát văn các thầy dạy các làn điệu và cách sử dụng của từng làn điệu trong một buổi hầu. Lề lối lý thuyết được thâu tóm trong sơ đồ dưới đây ( Những giá này là những giá hay giáng mà chúng tôi quan sát được trong các buổi lễ )

Bài viết liên quan

Bản Văn Chầu Tổ – Cung văn Cố nghệ nhân Phạm Văn Kiêm

admin

Chầu văn có tạo nên khoảng không gian linh thiêng cho người Hầu đồng ?

admin

Về Quảng Cung nghe hát Văn

admin

Để lại Bình luận

error: Content is protected !!