Một số bản bản do cung văn cố nghệ nhân Phạm Văn Kiêm < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Album Nghệ nhân hát văn Nghệ thuật chầu văn

Một số bản bản do cung văn cố nghệ nhân Phạm Văn Kiêm

Làn điệu hát văn thì theo tôi biết, từ 60 năm nay. Các cụ mà còn sống đến bây giờ, cụ Cả Mã có sáng tác văn. Những bản văn ấy tôi cũng có thuộc. Cụ sáng tác theo như hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ. Nhưng không có bản văn nào đầy đủ. Người thứ hai là cụ Hai Sách đền Sòng, có sáng tác, nhưng không để lại bản nào, có sáng tác kịp thời chứ văn học thì không có. Người thứ ba là cụ Cả Gốc ở mạn Phú Xuyên. Di tiên, có sáng tác, nhưng gọi là sáng tác cho nó thanh tao. Chứ thật ra là thuận miệng, kịp thời thế thôi. Chứ văn bản thì không có. Tôi chỉ biết có ba người thế thôi. Cụ Cả Mã có bằng chứng sáng tác rõ ràng, là bản chầu bé Bắc Lệ.”Bài viết liên quan

Đàn nhạc – Làn điệu – Tiết tấu trong hát văn

Cuối Mùa Rơm

QUY ĐỊNH SƯ DỤNG LÀN ĐIỆU MỘT SỐ BUỔI HẦU ĐỒNG

admin

Lễ hầu tạ tam niên thanh đồng Nguyệt Dương

admin

Bình luận

Để lại Bình luận