Đại Tiệc Sơn Lâm: Công Đồng Bắc Lệ < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Album Lễ hội - Đền phủ

Đại Tiệc Sơn Lâm: Công Đồng Bắc Lệ

Công Đồng Bắc Lệ cùng các Thanh Đồng Đạo Quan để đón rước chính tiệc Công Đồng Bắc Lệ và chính tiệc Đức Thánh Chầu Bé Bắc Lệ với vô vàn cảm xúc và khoảnh khắc đáng nhớ, nay gởi đến tất cả những hình ảnh kỉ niệm, cầu chúc bách gia trăm họ luôn được Phật Thánh che chở, gia trung thuận hòa ấm no


Photo / FB – NGuyễn Văn Phước

Bài viết liên quan

Đền Sinh – Ngôi Đền Xin Con

admin

Những ngôi đền nơi tạ lễ linh thiêng cuối năm ở miền Bắc

admin

Đền Phong Mục Hàn Sơn

admin

Bình luận

Để lại Bình luận

error: Content is protected !!