PHẬT BÀ ĐỒNG QUÂN < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Bản văn

PHẬT BÀ ĐỒNG QUÂN

PHẬT BÀ ĐỒNG QUÂN

Bản văn viết về Phật bà đồng quân được sử dụng hát văn thờ

Xã Xuân Dục hải hàm tú khí
Cánh Đồng Quân ghi để dấu thiêng
Tam Xuân tích cũ còn truyền
Kim thân Phật hóa hiện trên đất lành./
Cảnh hữu tình kỳ thanh thủy tú
Giếng mạch rồng muôn thuở vẫn sôi
Điềm thiêng đã ứng lòng người
Dẫn đoàn mục tử ra chơi giữa đồng./
Cờ quạt giấy kiệu rồng phấp phới
Hội lệ thường oản chuối hương hoa
Đắp chùa nặn tượng bày ra
Noi gương tiên tổ tế cờ Đồng Quân../
Ách đô hộ giả nhân giả nghĩa
Sai Cao Biền thống trị dân ta
Vó câu giảo bước tuần tra
Chợt nhìn phong cảnh biết là địa linh./
Dùng phép thuật, âm binh yểm trấn
Cho tuyệt đường mở vận quốc gia
Ầm ầm nổi trận phong ba
Gió mưa sấm chớp chan hòa một đêm./
Bùa yểm trấn phá tan tức khắc
Đoàn mục đồng thao thức lo toan
Nghĩ rằng chùa nát tượng tan
Dắt châu rảo bước ra xem sự tình./
Rõ dành dành kim thân xuất hiện
Tiếng reo hò dạy đến thôn trung
Trẻ già trai gái ra trông
Cùng nhau rước Phật về cung phụng thờ./
Đinh Bộ Lĩnh dương cờ bách thắng
Qua Đường Hào gặp vận khốn nguy
Lẩn vào trong miếu Cây đề
Khẩn cầu Phật mẫu độ trì tai qua./
Mười hai sứ đều ra hàng phục
Lúc khải hoàn nhớ đức oai linh
Cho hay Phật vốn hữu tình
Bao cơn pháp vũ cứu sinh Sa Bà.
Đinh mạt vận Lê gia kế vị
Lê Đại Hành thống chế binh nhung
Ầm ầm mười đạo binh hùng
Dương cờ phá Tống, đùng đùng tiến ra./
Truyền hạ trại đóng chùa Sùng Bảo
Bỗng tin đâu cấp báo nguy cơ
Vào cung cầu khẩn Phật bà
Bỗng đâu phong vũ bốn bề tối tăm./
Mở huyết lộ đêm rằm tháng Mão
Lệnh trong chùa Sùng Bảo truyền ra
Quân dân hợp sức dưới cờ
Phá tan quân giặc trời vừa rạng đông./
Ơn đức Phật vô cùng quảng đại
Cứu quân dân thoát khỏi gian nguy
Lê quân đắc thắng trở về
Gia phong thượng đẳng công ghi bảng vàng./
Lệnh sửa lại miếu đền, quán cũ
Cho trẻ già trăm họ khói hương
Ai hay binh cách phũ phàng
Biên thùy ong kiến lấn sang khôn lường./
Lý Phật tử mở đường mộ đạo
Dạo qua chùa Sùng Bảo cầu xin
Ngọn cờ phá Tống đã yên
Bỗng đâu lại có giặc Nguyên tiến vào./
Trần Quốc Tuấn dâng cao cờ nghĩa
Trận Bạch đằng ghi để ngàn thu
Thù trong quét sạch quan thù
Qua Đường Hào cũng vào chùa cầu xin./
Kim thân Phật hiện lên mach bảo
Phù Ủng thôn Ngũ Lão tôi trung
Trần Công cờ mở trống dong
Nước non gặp hội anh hùng tương chi./
Công bảo hộ còn ghi sắc tứ
Liệt vào hàng quốc sử có công
Lam Sơn Lê Lợi anh hùng
Dẹp tan quân giặc mười đông trở về./
Đường quan lộ tinh kỳ rong ruổi
Qua ba làng đóng bãi Đồng Quân
Chiêm bao phút ứng mộng thần
Rằng ta là Phật hóa thân bãi này./
Mười năm hạn ra tay pháp vũ
Cho quân dân thiên hạ an vui
Nước thần lấy tại giếng sôi
Tưới cho trăm họ muôn đời ấm no./
Tỉnh giấc mộng nhà vua ngự giá
Thấy giếng sôi kì lạ xưa nay
Liền vào bái yết chùa ngay
Nhìn xem Phật tượng mới hay dị kì./
Ban sắc tứ linh uy đệ nhất
Phong thành hoàng trấn đât Tam Xuân
Vi tiên, vi Phật, vi Thần
Lịch triều sắc tặng công ân còn truyền./
Kiệu bát cống đệ niên đảo vũ
Tự đinh triều vẫn giữ đến nay
Ai hay cơ tạo vần xoay
Bao cơn binh cách đắng cay muôn phần./
Nước chia ba nhân dân khổ cực
Giặc Tây phương ra sức cường hung
Cần Vương, Thiện thuật anh hùng
Đồn binh đắp lũy thôn trung kéo cờ./
Rước Phật tượng tùy cơ lẩn tránh
Đất Tam xuân quang cảnh điêu linh
Phá chùa đốt sắc tung hoành
Dân đem phật tượng lánh mình cố đô./
Qua cửa ô Thanh nhàn , đống mác
Tránh loài gian phát giác kim thân
Dựng am tụng niệm ân cần
Mục đồng cổ tự nhân dân phụng thờ./
Gò đất nổi ven bờ sông Nhị
Xã Lạc Trung thông trí địa linh
Lời xưa dấu cũ dành dành
Mới hay đức Phật hóa sinh muôn đời./
Nước dẫu cạn ơn người đâu cạn
Đá dẫu mòn đức sáng còn soi
Mùa thu cách mạng đổi dời
Rước lên Nghĩa Lập chính ngôi phụng thờ./
Bao sự cố từ xưa biến diễn
Phật lại về bảo điện oai linh
Bụt vàng trở lại đất lành
Tránh quân tham vọng gian mang nghịch đồ./
Xã Xuân Dục phượng thờ hương khói
Lịch tiền triều chói chói sắc phong
Người về gạo trắng giếng trong
Con thuyền bát nhã ân công lái chèo./
Bản là gốc khó nghèo vẫn giữ
Cho hoa đào đua nở muôn xuân
Dù cho cuộc thế xoay vần
Đội ân đức Phật Đồng Quân lại về./
Nôm na đặt câu vè phụng sự
Nhớ công ơn Phật tổ còn ghi
Mấy hay quê thói đất lề
Nếu không có gốc lấy chi ngọn ngành./

Tuy không ngôn nhi cốc lý truyền thanh
Thực huyễn sự như kính trung tả diện.
Vè ca rằng :
Nhớ ân Phật tổ
Hóa tại cánh Đồng Quân
Ở xã Tam Xuân
Hải hàm chung tú
Cầu phong đảo vũ
Gió thuận mưa hòa
Trai gái trẻ già
Bốn phương đội đức
Lịch triều sắc tặng
Thượng đẳng gia ban
Phật đất hóa vàng
Oai linh muôn thuở
Con niệm nam mô
Thiên tiên pháp vũ
Phật mẫu Đồng Quân
Kim tướng hóa thân
Thanh liên tọa hạ.
NAM MÔ HỘ QUỐC NHÂN VƯƠNG PHẬT MẪU ĐỒNG QUÂN BỒ TÁT MA HA TÁT.

Cộng 144 dòng. Làm xong 10 giờ đêm ( Hợi ) ngày 3 tháng 1 tết Tân Mùi.
Tại nhà 9 chùa Vua .
Tác giả : Phạm Văn Kiêm.

Bài viết liên quan

Bản văn Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ

admin

Bản văn chầu Quan Đệ Ngũ

admin

BẢN VĂN CHÚA BÀ THÁC BỜ

Cuối Mùa Rơm

Bình luận

Để lại Bình luận