Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Văn hóa Dân gian

Phật Giáo Thắc mắc bốn phủ Văn hóa Dân gian

Đi chùa có nên lấy lộc về không ?

admin
Nghĩ về lễ chùa và “Lộc chùa” Tản mản –  Mùa Xuân đã về, đất trời giao hòa, thiên nhiên tươi tốt, lòng người hân...
Dân gian Việt Nam Lễ hội - Đền phủ Văn hóa Dân gian

Nguồn gốc và chức năng đình làng Việt Nam xưa và nay

admin
Nguồn gốc và chức năng đình làng Việt Nam Đình làng là một thiết chế văn hóa tín ngưỡng ra đời từ thời Lê Sơ,...
Dân gian Việt Nam Văn hóa Dân gian

Tục ăn trầu của người Việt

admin
Không biết rõ ta có thói nhai trầu từ đời nào. Trong “Văn hiến thông khảo” có chép:” Năm Thuận Hoá thứ nhất (990), vua...
Hầu bóng Văn hóa Dân gian

Đại tiếc tứ phủ hằng niên

admin
ĐẠI TIỆC TỨ PHỦ HẰNG NIÊN + Ngày 9/1: Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế và Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa + Ngày 12/1: Tiệc...
error: Content is protected !!