oản truyền thống Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

oản truyền thống

Dân gian Việt Nam Văn hóa Dân gian

Tìm lại hương vị bánh khảo cổ truyền xưa

Cuối Mùa Rơm
Oản khảo hay bánh khảo chay là một trong những lễ vật hay được dâng cúng trong lễ hội đền chùa, bày trên ban thờ...
error: Content is protected !!