Phật Giáo Archives < Trang 2 trên 3 < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Phật GiáoPhật Giáo Thắc Mắc Bốn Phủ Văn hóa Dân gian

Đi chùa có nên lấy lộc về không ?

admin
Nghĩ về lễ chùa và “Lộc chùa” Tản mản –  Mùa Xuân đã về, đất trời giao hòa, thiên nhiên tươi tốt, lòng người hân...
Phật Giáo

CỬU PHẨM LIÊN HOA (Chín Phẩm Hoa Sen)

admin
CỬU PHẨM LIÊN HOA (Chín Phẩm Hoa Sen) Theo giáo lí của tông Tịnh Độ (một trong các tông phái Phật giáo đại thừa) thì...