Sự kiện hay : TỪ CHÙA DẠM ĐẾN DIÊN HỰU: KIẾN TRÚC MỘT CỘT THỜI LÝ < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Phật Giáo Tin tức

Sự kiện hay : TỪ CHÙA DẠM ĐẾN DIÊN HỰU: KIẾN TRÚC MỘT CỘT THỜI LÝ

LỜI DẪN: TỪ CHÙA DẠM ĐẾN DIÊN HỰU: KIẾN TRÚC MỘT CỘT THỜI LÝ

Mỗi một tôn giáo bao giờ cũng tự xây dựng cho mình một hệ thống tư tưởng mà sở biểu của nó là hệ thống các biểu tượng (symbols) tương ứng. Phật giáo cũng vậy, ngoài việc xây dựng nên vũ trụ quan (một phần quan trọng của hình nhi thượng), tôn giáo này đồng thời cũng đã dựng nên vô số các biểu tượng đa trùng về thế giới trong đó phải kể đến bộ ba biểu tượng: mandala – núi Tu Di và Liên hoa tạng thế giới. Trong đó, mandala là một mã văn hóa tiếp thu từ văn hóa Ấn Độ, nhưng đã có những biến đổi sâu sắc khi đi vào hệ thống kinh tạng Phật giáo.

Thuyết trình này sẽ không chỉ đi vào giới thuyết về tính đa trùng, chồng lấn của các biểu tượng này, mà còn tiến hành phân tích các hình thức thể hiện của biểu tượng mandala trong văn hóa Việt Nam và Đông Á từ góc nhìn của lịch sử nghệ thuật và biểu tượng tôn giáo.


Liên hệ với diễn giả: trantrongduonghn@gmail.com

Bài viết liên quan

Đạo Mẫu và đạo Phật đạo nào cao hơn?  

admin

Đền Sòng và lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội xưa

admin

Khám phá hệ thống ma thuật, tín ngưỡng ở chợ Việt

admin

Bình luận

Để lại Bình luận

error: Content is protected !!