phật giáo Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

phật giáo

Dân gian Việt Nam Phật Giáo Thắc Mắc Bốn Phủ

Vì sao không được dùng miệng để thổi tắt hương, nến?

Cuối Mùa Rơm
Vì sao không được dùng miệng để thổi tắt hương, nến? Người dân Việt Nam thường có quan niệm, khi chúng ta muốn tắt nến...
Phật Giáo

CỬU PHẨM LIÊN HOA (Chín Phẩm Hoa Sen)

admin
CỬU PHẨM LIÊN HOA (Chín Phẩm Hoa Sen) Theo giáo lí của tông Tịnh Độ (một trong các tông phái Phật giáo đại thừa) thì...