Tam Thế Thực Lục Giáng Bút Chơn Kinh < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
3 Tháng Mười Hai, 2022
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Bản văn Thánh Mẫu chư vị văn

Tam Thế Thực Lục Giáng Bút Chơn Kinh

Trong cuốn nhớ nghĩ chiều hôm , ông Đào Duy Anh có kể câu chuyện ở một thiên đàn tại Nam định từ sau năm 1908, có tổ chức buổi cầu giáng bút, các buổi cầu này thường có nhiều người cũng không thuộc hàng đệ tử để xem có thực đức Mẫu linh thiêng không .  Ông Mai Toàn Xuân , một vị quan lâu nay vẫn bán tín bán nghi , liền cho đưa lễ vật đến để xin lời huấn dụ . Người mà ông sai mang vật đến để xin đã được dặn trước là không được nói tên họ , để thử xem thật giả thế nào. Người cầm bút cũng hoàn toàn bỡ ngỡ, không ngờ lời giáng bút đầu tiên của Mẫu, lại là lời thơ gọi thẳng tên của họ Mai :

Đầu cành mai mới điểm hoa
Non sông bốn bể đâu mà chẳng xuân

Tất cả mọi người tham dự đều không hiểu thể, sau mới vỡ lẽ , thì đều ngạc nhiên, tâm phục khẩu phục Ông Đào Duy Anh , còn kể thêm rằng một vị khác ở Nam định là ông Bùi Đằng Đoàn cũng phải kinh sợ vì trường hợp tương tự . Thánh mẫu đã gọi hẳn tên Bằng Đoàn trong lời giáng bút đầu tiên . Hiện tượng giáng bút này rất quen thuộc trong nhiều sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân ta ở khắp nơi

 

Tam Thế Thực Lục Giáng Bút Chơn Kinh

Thánh Thị Ngọc – Đé Ly Trung Nữ
Thanh tiêu hồng nương thị thánh tự
Thánh ty chức chưởng Tam – Thiên – Môn
Thánh muội thông linh liệt tiên thự
Song song quỳnh uyên ty muội hoa
Thần hôn linh – tiêu không thị ngự
Nhứt tâm duy hiếu đaọ vô khuy
Võ lộ thân thừa thiên đê sở
Sinh bình hiếu hữu thiên tinh quang
Hướng lai tỉ muội cọng thừa hoan
Dao Trì vương Mẫu thọ bí quyết
Thiếu niên đắc đạo Tây – Hà – Giang
Điện thượng ti luân truyền ngọc dụ
Đinh trung long hổ luyện kim đơn
Bàn đào hội thượng hiến đơn dược
Đế quân sắc lịnh tuyển tiên ban
Thánh thị cung nga liệt đệ nhị
Đế quân gia ban Hồng – Ngọc – Sứ
Nhứt tâm hiếu hữu dĩ tương đôn
Thập nhị Tiên – Nương giai hộ thị
Hữu thời phụng chỉ mịch vân du
điện bá lôi sư tuỳ chỉ sứ
Luân hồi sánh hoá ảo gia chân
Chung thuỷ U minh nguyền nhứt lý
Phạm gia tiền thế tích thiện duyên
Thành tâm kỳ đảo thiết trai diên
Luân đao nhất quả hiệp các mộng
Sắc giáng nhị tự Khai – Hồng – Liên
Trinh bạch thử tâm trung bất cải
Phạm gia hữu đạo lưỡng chú toàn
Tam tinh phụng mạng, lai tương hữu
Hoá thời thượng dĩ thánh vân Tiên
Hậu trí đế quân vạn thọ tuyết
Thất thủ ngọc bôi nhứt giác khuyết
Bách quan khâm phụ trắc giáng thư
Sắc giáng nhị tự phi tiền nghiệp
Sự thân hiếu đạo lạc vu vi
Túc nhơn phụng dự Đào – Lang Kiết
Tiền nhâm cựu truyện lưỡng phi ngoa
Vân Cát trí kim tồn trinh liệt
Quy lai vô nại thái song mang
Phiêu phiêu thừa phong lai đế bàng
Ngọc trục phi khan châu vị đạo
Cảnh đài khải thị mặc do hương
Giang sơn cựu xứ trùng du lãm
Thảng Thảng thanh cù hiểu mộ trang
Hậu cổn phù sinh niên vị quan
Tức nhơn nguyên thị tích Đào – Lang
Thí tượng tùng tiên sổ nhứt biến
Bất giác hoá thân di tam chuyển
Tất sanh báo đáp tứ thân ân
Chỉ thữ hiếu tâm chung bất biến
Linh thanh hách trạc văn kinh kì
Tứ phương uý hoài lập miếu điện
Ngọc – Hoàng án hạ lịnh chỉ truyền
Sắc phong Liễu Hạnh trấn nam điện
Học đắc trường sinh bất lão đơn
Nhứt gian vị đạt thiện đầu quan
Đại trấn oai linh thiên đế nộ
Sắc lịnh tiền hậu trung tam quan
Thi pháp giải trừ biển hiện nhị
Thử hậu quy Y Thái – Lạng – Sơn
Hộ quấc tỷ dân linh ứng trứ
Lịch triều sắc tặng điệp ân ban
Toán lai hoá sanh lý phi ảo
Tiểu Kiếp nan đào nhứt đại tạo
Tiên nhơn phật quả phỉ nang cầu
Như hà vô quý sinh nhơn đạo
Nhứt chân kính nghĩa trạm linh đài
Vạn thiện căn nguyên hoàn chí bửu
Phổ nguyện thế nhơn thính thánh nhơn
Lộ lôi ẩn ngụ vô ngôn giáo

Bài viết liên quan

Văn Thánh Mẫu Cửu Trùng

admin

VĂN THỈNH TAM TÒA THÁNH MẪU

admin

VĂN CÔ BÉ ĐÔNG CUÔNG

admin

Bình luận

Để lại Bình luận