Bản văn Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Bản văn Tôn Quan chư vị văn

Bản văn Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ

BẢN VĂN QUAN LỚN ĐỆ TAM

Sơn xuyên anh dục hà hải tú chung
Đức Vua Cha chính ngự ngai rồng
Phong Hoàng Tử nam minh chính thống
Trịnh nam biên doành ngân sở bác
Đôi vừng hồng soi tỏ Nam Minh
Vốn xưa Thuỷ quốc động đình
Có ông hoàng tử giáng sinh đền rồng
Tài gồm vẹn kinh luân thao lược
Bẩm sinh thành tư chất dong nhan
Đức ông Đệ Tam Vương Quan
Phi phương diện mạo dong nhan khác thường
Hằng chầu trực thiên đình thủy phủ
Vua sai ra quy củ bốn phương
Ra tay chấp chính kỷ cương
Cầm cân nảy mực sửa sang cõi đời
Chốn long ngai thay quyền tạm chủ
Phép mầu âm tối tú tối linh
Dạo truyền thủy bộ chư dinh
Chỉnh tề cân giáp xuống trần gian chơi bời
Song thuyền nan nổi dòng Xích Bích
Đua mái chèo tang tích tình tang
Có phen chơi ngọn sông Thương
Trở về tỉnh Bắc qua giang Lục Đầu
Khắp đâu đâu sông Dâu sông Cát
Lại lên ghềnh xuống thác vui chơi
Dạo chơi phong cảnh mọi nơi
Lấy gỗ xoan đào cùng gỗ trò hoa
Lại trở ra ngã ba Tuần Hạc
Gặp bạn tiên đàn hát vui chơi
Dạo chơi khắp hết mọi nơi
Thâu miện anh vũ qua chơi nước người
Lại ra chơi cửa triều cửa hải
Ông ra khơi vào lạch thảnh thơi
Thuyền rồng năm song chèo chơi
Dọc ngang Tuần Lảnh là nơi đi về
Chốn giang khê dù lòng thích chí
Thấy ai khiêm hữu ý thanh tàm
Cùng người diện mạo hùng hào
Cùng người nhan sắc mỹ miều tốt tươi
Cấp sai người tới nơi liêu ác
Bệnh đài đài tức tức đôi khi
Có phen lấy ngọc lưu ly
Đồn đồn dâng nước thủy tề ai đương
Có phen chơi sông Dâu sông Thương sông Cái
Trở ra về đóng ngã ba Tranh
Xướng ca đàn hát tập tành
Thơ ngâm phú đọc đàn tranh chơi bời
Có phen về nơi thủy phủ
Ngồi thạch bàn thúc thủ xem câu
Dạo chơi ghềnh thẳm vực sâu
Mười hai cửa bể thú mầu vui chơi
Ông lại chơi nơi Phố Cát
Gặp bạn tiên đàn hát vui chơi
Ông lại về nơi thủy phủ
Đóng cân đai y mạo vào chầu
Năm ba đồng tử theo hầu
Vào tâu Thượng Đế ra chầu Mẫu Vương
Có phen phi phong biến hóa
Vào Nghệ An thượng hạ đại giang
Thuyền rồng chèo quế buồm lan
Khi chơi ngoài bể khi sang sông Cầu
Có khi chơi năm đầu bắc điện
Phút qua chơi về chốn Tuyên Quang
Dạo chơi thác Mẹ thác Con
Khi chơi Tô Lịch khi sang sông Bờ
Dạo thẩn thơ Tản Viên Tam Đảo
Truyền chư quân đôi đạo tiên phong
Chiêng kêu trống phát cờ dong
Thuyền sau lạp trước giữa dòng lênh đênh
Có phen lại lên chầu Thượng Đế
Đội lốt vàng hình thể kim quy
Thôi chầu ông lại trở về
Nước chảy bốn bề biếc biếc thanh thanh
Trống cầm canh chiêng vàng anh ỏi
Lốt vàng xanh trầm nổi dư muôn
Triều thần văn vũ bách quan
Sai lên đón rước Vương Quan về chầu
Trước cửa lầu thi ngâm phú đọc
Ngoài đan trì kính chúc chén tiên
Vua Cha chính ngự ngai vàng
Lệnh đòi Hoàng Tử Đệ Tam vào chầu
Trước cửa lâu tấu nhời nhân thứ
Vua sai ra cứu trợ nhân gian
Một tay Đệ Tam Vương Quan
Cứu dân cũng lắm độ oan cũng nhiều
Dày ông đã về chầu nhân đức
Cứu nhân gian vạn phúc vô cương
Chữ rằng Thánh phó lưu ân
Thần giáng lưu phúc thiên xuân thọ trường.

  1. Nguồn: Dư Toàn

Bài viết liên quan

BẢN VĂN CHẦU CỬU SÒNG SƠN

Cuối Mùa Rơm

Bản văn : Cô bé Thượng Ngàn

admin

Khao thỉnh Sơn Trang

admin

Bình luận

Để lại Bình luận