nghi lễ dâng dương Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

nghi lễ dâng dương

Dân gian Việt Nam Phật Giáo Thắc Mắc Bốn Phủ

Vì sao không được dùng miệng để thổi tắt hương, nến?

Cuối Mùa Rơm
Vì sao không được dùng miệng để thổi tắt hương, nến? Người dân Việt Nam thường có quan niệm, khi chúng ta muốn tắt nến...