đền phủ Archives < Trang 2 trên 2 < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

đền phủ

Lễ hội - Đền phủ Nghiên cứu tín ngưỡng

Phủ Dầy – Quê hương Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

admin
Phủ Dầy là quê hương Thánh Mẫu Liễu Hạnh, nay thuộc xã Kim Thái huyệu Vụ Bản tỉnh Nam Định. Trên vùng đất xã Kim...
Thắc Mắc Bốn Phủ

Nguyên tắc cơ bản khi đi lễ ở Đình, Đền, Miếu, Phủ

admin
 Ý nghĩa: Theo tập tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Đình, Đến, Miếu, Phủ là...
error: Content is protected !!