Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Lễ hội – Đền phủ

Dân gian Việt Nam Lễ hội - Đền phủ Văn hóa Dân gian

Nguồn gốc và chức năng đình làng Việt Nam xưa và nay

admin
Nguồn gốc và chức năng đình làng Việt Nam Đình làng là một thiết chế văn hóa tín ngưỡng ra đời từ thời Lê Sơ,...
Lễ hội - Đền phủ

Di tích lịch sử văn hóa đền Bảo Lộc

admin
Di tích lịch sử văn hóa đền Bảo Lộc Đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc) được xây dựng trên đất “thang mộc” của...
Lễ hội - Đền phủ Nghiên cứu tín ngưỡng

Phủ Dầy – Quê hương Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

admin
Phủ Dầy là quê hương Thánh Mẫu Liễu Hạnh, nay thuộc xã Kim Thái huyệu Vụ Bản tỉnh Nam Định. Trên vùng đất xã Kim...
Lễ hội - Đền phủ Nghiên cứu tín ngưỡng Ngũ Vị Tôn Quan

CAO LỖ – VƯƠNG QUAN ĐỀ NGŨ TUẦN TRANH- SỰ THẬT LỊCH SỬ VỀ VỊ ANH HÙNG ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM CHỐNG NGOẠI XÂM

admin
Bài viết : TG Vũ Ngọc Phương Trong tín ngưỡng thờ hệ thống các vị Thánh trong Đạo Thánh Mẫu Việt, hiện vẫn có lễ...
error: Content is protected !!