Bài văn khấn đơn giản dễ nhớ khi đi lễ Đền < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Thắc Mắc Bốn Phủ Văn hóa Dân gian

Bài văn khấn đơn giản dễ nhớ khi đi lễ Đền

Hôm nay mình sẽ chia sẻ bài văn khấn rất đơn giản và hiệu quả,dành cho tất cả mọi người đi khi đi Lễ ạ

Giúp ích rất nhiều để được bề trên gia hộ ạ.


Nam mô A di đà Phật. 3 lần
Con lạy công đồng tam tứ phủ
Quốc Mẫu vua bà
Tam tòa Thánh mẫu
-Đệ nhất Thượng thiên
-Đệ nhị Thượng ngàn
-Đệ tam Thoải phủ
Con lạy năm dinh quan lớn
Mười dinh các quan
Con lạy tứ phủ chầu bà
Thập nhị chầu bà
Tứ phủ thánh hoàng
Thập nhị tiên cô
Thập nhị thánh cậu

Nay nhân ngày … tháng …năm…
Tín chủ con: …………………
Ngụ tại … …………………….
Nhất tâm tưởng, vạn tâm cầu
Mang miệng đến tâu- mang đầu vọng bái
Chắp tay con vái- trước cửa Tam tòa
Lòng con thiết tha- cầu xin Thánh Mẫu
Cùng cô cùng cậu- rủ lòng thương xót
Trước sau như một- đội đức từ bi
Lầm lỗi điều gì- xin Mẫu đại xá
Phù cho tất cả- con cháu khang ninh
Tỏ đức hiếu sinh- anh linh Thánh Mẫu
Cứu khổ trừ tai- tiến phúc tăng tài
Xin ngài chứng giám . Nam mô a di đà phật ( 3 lần).


Nguồn Sưu tầm

Bài viết liên quan

TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN VIỆT NAM

admin

Tìm hiểu hình tượng ‘Lưỡng long chầu nguyệt’ trong văn hóa Việt Nam

Cuối Mùa Rơm

TẬP TỤC THỜ CÚNG TỔ TIÊN Ở VIỆT NAM.

admin

Bình luận

Để lại Bình luận