Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

admin

319 Posts - 1 Bình luận
Nghiên cứu tín ngưỡng Tin tức

Về thái độ ứng xử của người việt với tự nhiên trong tín ngưỡng thờ Mẫu

admin
Về thái độ ứng xử của người việt với tự nhiên trong tín ngưỡng thờ mẫu Nguyễn Hữu Thụ Với niềm tin vào sức mạnh...
Lễ hội - Đền phủ Nghiên cứu tín ngưỡng Thần tích

Nơi phát tích tục thờ Tứ Vị Thánh Nương

admin
Sự tích Đền Cờn và tục thờ Tứ vị Thánh Nương có khá nhiều sách vở, cả chính sử lẫn truyền thuyết dân gian đều...
error: Content is protected !!