Văn Thánh Mẫu Cửu Trùng < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Bản văn Thánh Mẫu chư vị văn

Văn Thánh Mẫu Cửu Trùng

Mẫu Cửu Trùng là vị Thánh Mẫu đứng đầu Thiên phủ do Thiên phủ Chí tôn sắc lệnh hành sai. Mẫu ngự trên chín tầng mây, cai quản Tiên cung, lục cung sáu viện, hết thảy các Tiên thánh trên trời.

Vận bốn mùa âm dương tuyết thảo
Lòng chí thành cầu đảo bình yên
Đăng trà quả thực dâng lên
Lòng tin thỉnh đức chúa tiên cửu trùng
Ngự long-cung linh-tiêu chính vị
Ở trên Giời sửa trị bốn phương
Lòng Chầu trong sáng như gương
Thần thông biến hóa sửa sang cõi đời
Mặt hoa mày liễu tốt tươi
Hình dong yểu điệu miệng cười nở hoa
Lưng ong tóc phường dà dà
Áo xông hương sạ hài hoa chân giày
Đức Mẹ ngự chín tầng mây
Quản cai các bộ tiên nay thiên đình
Có phen Mẹ mặc áo xanh
Ngự chơi đông điện đàn tranh chơi bời
Dập dìu hầu hạ dư trăm
Kẻ nâng túi vóc, người cầm hương xông
Áo sanh thay đổi áo vàng
Cung năm , dịp bảy , xe vàng đỉnh đang
Tay đeo trăm chuối hạt vàng
Hoa cài trăm thức vẻ vang hay là
Ngự thôi chầu mới giở ra
Áo trắng quần là ngự tới đông cung
Bầu giời cảnh ấy đứng trông
Tràng-sinh tiến dược , tiên dâng mỹ vì
Lại sai các bộ tiên phi
Cờ sanh thẳng trỏ trẩy đi dần dần
Tiếng đồn cung bắc thanh tân
Có bát nước thải tẩy trần bụi bay
Chầu liền ngự tới một khi
Màn mây trướng phủ bốn bề thanh tân
Hầu hầu xửa túi nâng khăn
Hương hoa phấn sáp , đầy ngăn hộp giầu
Lược ngà Chúa lấy chải đầu
Áo vàng Mẫu mặc quạt tàu cầm tay
Cờ vàng chỏ phất như bay
Xe loan các phượng ngự dầy đông cung
Thấy dưới hạ giới có lòng
Chiện hương thấu đến cửu trùng thiên thai
Đằng vân giá vũ một thôi
Thiên đình phút đã xuống chơi dương đình.
Ba nghìn thế giới cảnh thanh
Đâu dâu là chẳng long thành kính tin.
Chúa ban đôi chữ : thảo hiền
Từ ngày phụng sự bình yên trong nhà
Lạy Chầu xin giáng phúc cho
Tuy rằng của ít kính thành hữu dư
Tứ thời bát tiết vô ngu
Trừ tai giải ách tống đưa hải ngoài
Chữ rằng: Thiện giả thiện lai
Đệ tử cầu tài , tài đáo tại gia.
Thờ Phật thờ Thánh trong nhà
Thánh cho bốn chữ vinh hoa thọ trường…

Bài viết liên quan

Bản văn Vương Cô Đệ Nhất

admin

Bản văn : Cô bé Thượng Ngàn

admin

PHẬT BÀ ĐỒNG QUÂN

Cuối Mùa Rơm

Bình luận

Để lại Bình luận