LÊN ĐỒNG / PRODUCER QUỲNH NGUYỄN < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Đồng cốt Hầu bóng Video hầu đồng

LÊN ĐỒNG / PRODUCER QUỲNH NGUYỄN

“…Làm đồng cho đáng lên đồng
Một manh áo đỏ suốt đời thủy chung…”
Trải qua những thăng trầm của lịch sử, trong bối cảnh thời đại mà người ta vẫn nói đùa rằng “hòa nhập thì ít, hòa tan thì nhiều”, sự ảnh hưởng và giao thoa về văn hóa, xã hội khiến “hầu đồng” hiện đại đã có nhiều thay đổi. Sự xuất hiện của những cái mới trên nền tảng sẵn có, cũng như những biến tướng như thương mại hóa Tín ngưỡng, “buôn thần bán thánh” khiến những giá trị truyền thống cốt lõi đang bị hiểu sau hoặc có nguy cơ mai một và biến mất. Chính vì vậy, việc hiểu thực sự vấn đề cũng như nhìn nhận một cách khách quan là điều cần thiết để chúng ta có được nhận định đúng đắn và có hành động phù hợp, để có thể kịp thời bảo tồn và lưu giữ những nét văn hóa đẹp của dân tộc.
Canh đàn mở phủ tại Đền Quan Lớn Tuần Tranh
Cảm ơn Đồng Thầy Đức Tuấn và Tân Đồng Nguyễn Hạnh
Tay khăn , tay hương : Tâm Linh Việt Ong Vàng
Camop Đạt Quốc Storm Trần
Photo & Design Quỳnh Nguyễn
#haudongvietnam
#quayphimchupanhhaudong
#0977778370

Bài viết liên quan

LÊN ĐỒNG 2 / PRODUCER QUỲNH NGUYỄN

admin

NGHI THỨC HẦU NHÀ TRẦN TRƯỚC NĂM 1945

admin

Đôi điều về nghi thức Lên đồng của người Việt

admin

Bình luận

Để lại Bình luận