Cảnh Đền Lâm Du ( Photo : Lâm Phong ) < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Album

Cảnh Đền Lâm Du ( Photo : Lâm Phong )

“Ngắm cảnh vật lòng đau như cắt”
Vẫn còn lưu giữ được vài tấm hình. Như một linh tính mách bảo, sáng sớm hôm đó lại nói với Lâm Phong : Cậu ơi, cậu chụp cho tôi vài tấm ảnh Nhà Thánh, xong cậu vòng ra phía ngoài chụp cổng Tam quan nhé! – Trích FB cậu Đồng Phúc An

Bài viết liên quan

Lễ hầu tạ tam niên thanh đồng Nguyệt Dương

admin

Tứ phủ, tín ngưỡng cổ xưa của người Việt

admin

Giao lưu Đền Yên Phú – Diễn Đàn Hát Văn tổ chức 2013

admin

Bình luận

Để lại Bình luận