VĂN QUAN LỚN ĐỆ TAM - CUNG VĂN NGỌC CHÂU - HÀ VINH < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Chầu văn Nghệ thuật chầu văn

VĂN QUAN LỚN ĐỆ TAM – CUNG VĂN NGỌC CHÂU – HÀ VINH

Bài viết liên quan

Nghệ nhân Đào Thị Phòng ( 79 tuổi )

Cuối Mùa Rơm

Ghi chép về cung văn cố nghệ nhân Phạm Văn Kiêm -Do Tác giả Lê Y Linh biên soạn

Cuối Mùa Rơm

Tìm hiểu các nhạc cụ sử dụng trong hát Chầu Văn

admin

Bình luận

Để lại Bình luận