Văn Chầu Lục Cung - Do nghệ nhân cung văn trình bày < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Bài viết liên quan

Vai trò cung văn trong nghi lễ hầu đồng

admin

Tìm hiểu các nhạc cụ sử dụng trong hát Chầu Văn

admin

Quan lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh – Cung văn Thanh Long

admin

Bình luận

Để lại Bình luận

error: Content is protected !!