Văn Cậu Quận Phủ Dầy < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Bản văn Tứ phủ Thánh Cậu văn

Văn Cậu Quận Phủ Dầy

Bản văn này nói về Thánh cậu ( Được thờ ở Phủ Dầy ) trong hệ thống Tứ phủ , được dùng khi hát hầu giá này :

Lòng tin tiến một cơi trầu
Dâng bản văn chầu thánh Cậu về đây
Cậu xưa vốn ở phủ Dầy
Chầu trực đêm ngày hầu hạ vào ra
Tuổi cậu mới độ lên ba
Hình dung nhan sắc thật là sinh thay
Đầu đội nón chân đi giầy
Áo xanh khăn đỏ vòng tay quạt tàu
Khi chầu thượng Đế khấn đầu
Khi trở về chầu Thánh Mẫu thủy cung
Thấy ai thờ phụng có lòng
Cậu về giá ngự điện trung chơi bời
Cậu thì có sắc có tài
Khấp hết điện đài đâu chẳng ngự chơi
Ai mà sạch sẽ tốt tươi
Sửa sang lịch sự đến nơi tức thì
Cậu nay tính hạnh nhu mì
Hình dung nhan sắc mọi về mọi hay
Lại xem phong cảnh mọi nơi
Đài kia phố nọ rong chơi phố phường
Miệng cười hoa nở phi phương
Khăn hồng áo cánh rõ ràng thực xinh
Thấy đâu vui tính hữu tình
Cậu về giá ngự như hình thần tiên
Vốn xưa cậu ở giang biên
Con vua Thủy tề giáng miền nhân gian

Bài viết liên quan

VĂN CÔ BÉ ĐÔNG CUÔNG

admin

Bài tam cúc

Cuối Mùa Rơm

BẢN VĂN CHẦU CỬU SÒNG SƠN

Cuối Mùa Rơm

Bình luận

Để lại Bình luận