Văn Cậu Hoàng Quận  < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Bản văn Tứ phủ Thánh Cậu văn

Văn Cậu Hoàng Quận 

Văn Cậu Hoàng Quận
Sưu tầm & chỉnh soạn: Phúc Yên


Hồng dương sáng rọi phương đông
Ánh vàng rực rỡ soi trong bầu trời
Lưu ly vườn ngọc tốt tươi
Long Vân hội yến mở trời thiên môn
Mãn thiên tinh đẩu hai hàng
Cửu long bát quái mở đường thanh vân
Nguyên tiêu khánh hạ tân xuân
Đào bôi tiệc ngọc trước sân quỳnh đài
Ngọc Hoàng ngự cảnh thiên thai
Nghê thường vũ khúc đầy trời sao sa
Cửu thiên ngọc nữ cung nga
Chúc trời muôn tuổi thái hòa trường xuân
Hữu ban bắc đẩu tinh quân
Tấu xin hoàng tử giáng trần đầu thai
Trên mây xuất hiện một người
Tuôi vừa đôi tám đẹp tươi lạ lùng
ào ào nổi gió nam phong
Kỳ lân hộ tống anh hùng ra đi
Năm mây sáng tỏ điềm lành
Nhuận ba ngày bảy phúc tinh ra đời
Anh hùng có môt không hai
Côn quyền kiếm kích gồm tài kinh luân
Vua bà ngự chỉ sắc phong
cậu đi chấm lính nhận đồng gần xa
Thương ngừoi hiếu kính mẹ cha
Thương người vì nước vì nhà vì dân
Thương người mộ đạo ân cần
Thương ngừoi có đức có nhân có tài
Giận phường lừa lọc đơn sai
Miệng nam mô phật bụng ai tâm xà
Chân tâm niệm chữ di đà
tiếng chuông cảnh tỉnh gần xa sớm chiều

Bài viết liên quan

Bản văn : Cô bé Thượng Ngàn

admin

Bản văn Chầu Thượng

admin

Tam Thế Thực Lục Giáng Bút Chơn Kinh

admin

Bình luận

Để lại Bình luận