Tượng cậu hoàng trong hệ thống tín ngưỡng thờ tứ phủ của người Việt. < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Cậu

Tượng cậu hoàng trong hệ thống tín ngưỡng thờ tứ phủ của người Việt.

Tượng cậu hoàng trong hệ thống tín ngưỡng thờ tứ phủ của người Việt.


Các cậu trong Tứ Phủ Thánh Cậu thường được coi là các hoàng tử nơi chốn thiên cung được Vua cha Ngọc Hoàng cử xuống hạ giới để giúp dân an cư, lạc nghiệp hay dẹp giặc và được đón về trời khi còn tuổi thiếu niên hoặc được đưa xuống hầu cận các vị quan. Nhưng đôi khi các cậu được coi là các hầu cận một vị quan nào đó, nổi danh vì giúp dân, giúp nước .

Trang phục của các Cậu khi giáng hầu thường giống nhau: Áo cánh, đầu vấn khăn đầu rìu, chân quấn xà cạp, đi hài thêu hoa…và chỉ khác nhau ở mầu áo theo ngôi vị mà thôi.


Tượng cậu thế kỷ 19

Bài viết liên quan

Thần tích Cậu bé Đồi Ngang

Cuối Mùa Rơm

Cậu Bản Đền là tên gọi của ai trong Đạo Mẫu Tam Tứ Phủ

Cuối Mùa Rơm

Bình luận

Để lại Bình luận

error: Content is protected !!