Tư liệu văn cổ Chầu Bà Đệ Tứ Khâm Sai - Cung Văn Bà Cả Chung < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Bài viết liên quan

NGHỆ NHÂN HOÀNG TRỌNG KHA  – NGƯỜI LƯU GIỮ TINH HOA CHẦU VĂN ĐẤT HÀ THÀNH

admin

Văn Thánh Bà Lục Cung – Cung Văn Nghệ Nhân Ngọc Châu

admin

Phần 1 : Vai trò quan trọng của Chầu văn trong hoạt động hành lễ “Lên Đồng”

admin

Bình luận

Để lại Bình luận