Tam phủ thục mệnh, di cung hoán số là gì ? < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Thắc Mắc Bốn Phủ

Tam phủ thục mệnh, di cung hoán số là gì ?

Di cung hoán số chỉ là 1 cách để thay đổi vận mệnh của con người, thực chất có nhiều cách và nhiều phương tiện khác nhau để giúp con người vượt qua được những vận hạn xấu hoặc cầu những điều tốt hơn

Khi bắc trình đồng mở phủ hay tiễn căn người ta thường làm cả lễ di cung hoán số
Tất nhiên là phải có sớ di cung hoán số trình quan nam tào bắc đẩu chư vị các quan
Pháp sư đọc kinhlàm lễ thỉnh phật vàchư vị tiên thánh, trong lễ nàycó 2 người ngồi 2 bên tung mỗi bên mỗi thứ tiền đài và các que sơn màu đỏ “quẻ thẻ” sau khi đoc văn khấn xong người ta đếm số tiền đài và que thẻ đã tung ra ( tượng trung cho sinh /tử )

SỚ DI CUNG HOÁN SỐ

Nam Mô A Di Đà Phật .
Kính lạy : Ngài Di Lặc Phật Vương .
• Nam mô Phật – Nam mô Pháp – Nam mô Tăng .
• Nam mô Huyền khung cao Thượng Đế – Ngọc Hoàng hựu tội tích phước Đại Thiên tôn .
• Nam mô Diêu trì Kim Mẫu vô cực Đại từ tôn . Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật .
• Đức U Minh Giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ tát .
• Đại Thánh nam Tào , lục tự duyên thọ tinh Quân .
• Đại Thánh Bắc đẩu cửu hoàn giải ách tinh Quân .
• Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư vị tôn Thần .
• Các ngài Ngũ Phương , Ngũ Đế , Ngũ Nhạc Thánh Đế , Nhị Thập Tứ Khí Thần Quan , Địa mạch Thần Quan , Thanh Long , Bạch Hổ , chư vị Thổ Thần cùng quyến thuộc .
• Các ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn Thần , Bản Cảnh Thành Hoàng tôn Thần và các vị Thần minh cai quản trong khu vực này .
Hôm nay là ngày tháng năm
Tín chủ của chúng con là :
Ngụ tại :
Nhân tiết Xuân về , Tín chủ của chúng con sắm sanh lễ vật , sưả sang hương đăng , trần thiết trà quả dâng lên trước Án . Xin lập Đàn cầu đảo Di Cung Hoán Số , Cầu xin bình yên Bản mệnh , cầu Phúc , cầu Lộc , cầu Tài .
Đại Thánh nam Tào , lục tự duyên thọ tinh Quân .
Đại Thánh Bắc đẩu cửu hoàn giải ách tinh Quân .
• Ngọc Hoàng sắc hạ , định phân minh .
• Chưởng bạ nam Tào bắc đẩu tinh .
• Túc trá ngân kiều quy lộc toán.
• Thủ trì ngọc Triện ký hư danh .
• Cửu cung hựu phá hung tác cát .
• Bách sát tương hình cải tử sinh .
• Nhất thiết tai ương huy hoán số .
• Tòng kim mệnh vị bảo an ninh .
Đại Đạo bất khả tư nghì công đức .
Thần công thần công .
Biển mã tư không
Đông Tây Nam bắc
Vạn sự giải thông
Cửu Thiên thị vệ
Tam giới thuận tòng .
Nam Tào hoán an – Bắc Đẩu di cung .
Chúng sinh cải tử – Giáng Phúc trừ hung .
Đoạn kỳ tai ách , giải miễn hành hình .
Thân cung khang thái – Mệnh vị hanh thông .
Cấp cấp như luật lệnh .

Càn Khôn loát cận biến khai thông .
Lục Đẩu Nam Tào hữu chức cung .
Cải Tựu tòng tân , tăng Phúc toán .
Âm Dương thuận hưởng Phúc vô cùng .
Bất khả tư nghì công đức .
Cải cung cải cung
Vạn sự thành công
Lục tư tán thượng
Nam Đẩu thư chung
Hoán danh lục sự
Cải bạ di cung
Đan thư phê chú
Hắc bạ tiêu dong
Nhân dân kỳ đảo
Hiển hách phổ thông .
Giám tư phi lễ
Giáng phúc trừ ương .
Cấp cấp như luật lệnh .
Duyên thọ ban tán Thiên tôn
Âm phục Dương sinh bản tại Thiên .
Cửu Hoàng bắc Đẩu hữu chi tiên .
Di cung hoán số trừ tai ách .
Bảo hữu sinh nhân Mệnh vị an .
Bất khả tư nghì công đức .
Phụng mệnh phân hành
Cải tử hoàn sinh
Nam Tào lục sự
Bắc Đẩu thư danh
Đốn trừ tai ách .
Bỉnh triết hung tinh .
Khai thông tạng phù
Hộ vệ thân hình .
Can Chi thuận số
Hồn phách an linh .
Tam nguyên hộ mệnh
Tứ thời thường vinh .
Tiêu tai Bắc phủ
Chúa Phủ Nam minh
Cấp cấp như luật lệnh .
Di cung hoán án Thiên tôn
Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự Đan đình
Hoán ba di cung cải tử sinh .
Bắc Đẩu chua phê Nam Đẩu ký
Tăng Duyên ích Toán bảo trường sinh .
Bất khả tư nghì công đức .
Thần linh Thần linh
Diễn diệt tà tinh
Nam Tào Thượng Thánh
Bắc Đẩu tôn linh .
Thần thông thảo hiện
Hạnh bảo trường sinh
Hồng hung Tào cát
Hoán số ký danh
Tăng Duyên bảo Mệnh
Ích bảo thảo linh
Thân cung tráng kiệt
Hồn phách khang linh
Bách Thần hộ mệnh
Vạn Quỷ tiền hình
Hữu công chi nhật
Lục danh thượng thanh
Cấp cấp như luật lệnh .
Thiểm linh giáng phục Đại Thiên tôn
Ngọc Hoàng thượng định phân minh
Hoán án di cung hữu tả tinh
Tủ bạ chú tường tăng thọ khảo
Lý thư tích Phúc , nhạ khang linh
Bắc trấn chiện điểm trường sinh xố.
Nam Đẩu chua phê , bất tử danh
Bá đức hiếu sinh phân linh hạ
Long trù hạc toán đinh giả linh
Đại Đạo bất khả tư nghì công đức .
Quá kiều quá kiều
Tai ách Thủy tiêu
Thân cung tráng kiện
Mạch lạc hòa chu
Tinh thần định chính
Tích thức tiêu dao
Tứ chi ngũ tạng
Lục phủ am tiêu
Thần thanh khí sảng
Âm Phúc Dương chiêu
Bách linh hộ vệ
Chủ Phúc lai chiêu
Nguyên chấn hoán vị
Bản mệnh tăng đào
Phúc cơ nhật tiến
Lộc vị tăng cao
Cấp cấp như luật lệnh
Thiên linh tiết vinh
Nguyên bảo trường sinh
Thái hiền chính nhất
Thủ hộ Thần hinh
Bản Mệnh Thần Quân
Các bảo an ninh
Cấp như luật lệnh
Tam dài sinh ngã lai
Tam dài dưỡng ngã lai
Nhất án tam hồn định
Nhị án thất phách linh
Tam án thể thân tráng
Mệnh vị đắc trường sinh
Cấp cấp như luật lệnh
Nam mô Trường thọ Vương Bồ tát ma ha tát ( 3 biến ) tác đại chứng minh.
Kim thời hoán án , hữu sớ tuyên dương hạnh đôi uy quang nguyện thùy thống tính .
Thượng lai văn sớ tuyên đọc chỉ chu . Nguyên Vọng Thánh từ phù thùy nạp thụ .
ÁN BẠT ĐÀ LÔ LY CHỈ LINH SA HẠ ( 7 biến ) .
Thượng lai di cung hoán án sự tất công đức vô ngần , đương nhân khể thủ hoà nam tam tôn Thánh chúng .

Trong nghi lễ này có nhiều lễ vật đặc biệt là đồ mã dâng tam phủ cũng tương tự như trong lễ trình đồng nhưng ít hơn

Bài viết liên quan

Lễ trình đồng mở phủ – Phần 2

admin

Có phải hầu tạ 3 Năm hay không ?

admin

ĐÔI DÒNG TẢN MẠN VỀ TU ĐẠO VÀ THẦY TRÒ

admin

Bình luận

Để lại Bình luận