Tại sao phải tôn nhang bản mệnh ? < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Thắc Mắc Bốn Phủ

Tại sao phải tôn nhang bản mệnh ?


Theo tín ngưỡng thờ Mẫu người có căn đồng là người sinh dương thế nhưng số hệ thiên cung mệnh càn bóng quế con cái của cửa Tứ phủ công đồng . TÍn ngưỡng Thờ Tứ Phủ cho rằng, người có căn đồng là người được các vị Thánh chấm, không sớm thì muộn, tùy theo căn số của từng người sẽ được Thánh bắt đi lính làm đồng . Nếu không trình diện để hầu sẽ bị các Thánh hành hạ . Lắm người căn cao số nặng ấy , vì không đến cửa thánh để kêu caaufneen bị hành cho đủ các kiểu ốm đau , bệnh tật nhưng đi chữa không khỏi vì không biết là mình bị bệnh gì , bị hành cho dở dại dở điên , công danh sự nghiệp lận đận, nhân duyên khó thánh …. Nhưng nếu mình đến cửa Thánh , cúi đầu đội lệnh , chẳng dám đơn sai thì mọi việc lại khác hẳn , bệnh hết, mạnh khỏe bình an công thành danh toại
Có câu :

Chấm đồng từ thuở mười ba
Đến năm mười chín phải ra trình đồng

hay :
Biết ra thời nhẹ như tên
Nhược bằng không biết như thuyền bỏ neo
Hành cho trăm chứng hiểm nghèo
Khi uống thuốc vào lại đổ mồ hôi

Biết chùa ra lập đàn lễ bái
Tiến hình nhân thế mạng trần gian
Kêu ngay tiên Chúa ngự đồng
Ngự đền ngự phủ chúa bà truyền tha

Tóm lại những người có căn đồng trước sau gì cũng phải ra trình diện làm ghế ngồi cho Thánh, tức là phải hành lễ trình đồng mở phủ. Tuy vậy , nếu không có căn đồng mà nghe lời phản bảo linh tinh rồi ra lễ trình đồng, mở phủ thì chỉ tốn kém thời gian và tự mua dây trói mình vị buộc phải phèo đền , phủ suốt đời. Nếu bỏ sẽ bị Thánh trách quở mọi khó khăn bất trắc trong cuộc sống sẽ được quy lại cho là tại vì Thánh phạt

Bài viết liên quan

Các vị Thánh được phối thờ trong tín ngưỡng Tứ phủ

admin

Tam phủ, Tứ Phủ là gì ?

admin

Hỗn Đồng

admin

Bình luận

Để lại Bình luận